Logo biblioteki we Frydku-Mistku.

Z inicjatywy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej dnia 26.01.2000 roku zawarta została umowa o współpracy i wzajemnej wymianie kulturalnej z Mestskou knihovnou we Frydku-Mistku (Republika Czeska).
Zakres umowy obejmuje:

 1. Wymianę doświadczeń oraz wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych.
 2. Organizację szkoleń merytorycznych, konferencji oraz wyjazdów studyjnych.
 3. Kooperację przy opracowaniu i realizacji projektów dotyczących współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Beskidy.
 4. Współdziałanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 5. Wymianę materiałów i współpracę w zakresie informacji o Unii Europejskiej.
 6. Współpracę w dziedzinie kształtowania i udostępniania zbiorów regionalnych.
 7. Organizację wystaw o charakterze regionalnym i transgranicznym, spotkań literackich oraz krajowych i międzynarodowych konkursów literackich i plastycznych dla dzieci oraz młodzieży.

Wybrane projekty realizowane przez Książnicę Beskidzką we współpracy z biblioteką we Frydku-Mistku:

 1. Międzynarodowy polsko-czesko-słowacki konkurs dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych na napisanie książki z cyklu Tworzymy własne wydawnictwo.
 2. Festiwal literatury czeskiej organizowany w cyklu rocznym nieprzerwanie od 2003 roku.
 3. Otwarcie Czeskiego Centrum Informacji i Edukacji przy Filii os. Złote Łany.

logo biblioteki w zilinie

18 stycznia 2000 roku Książnicą Beskidzka w Bielsku-Białej podpisała umowę o współpracy i wzajemnej wymianie kulturalnej z Krajskou Knžinicou w Żylinie (Republika Słowacka)
Zakres umowy obejmuje:

 1. Wymianę doświadczeń oraz wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych.
 2. Organizację szkoleń merytorycznych, konferencji oraz wyjazdów studyjnych.
 3. Kooperację przy opracowaniu i realizacji projektów dotyczących współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Beskidy.
 4. Współdziałanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 5. Wymianę materiałów i współpracę w zakresie informacji o Unii Europejskiej.
 6. Współpracę w dziedzinie kształtowania i udostępniania zbiorów regionalnych.
 7. Organizację wystaw o charakterze regionalnym i transgranicznym, spotkań literackich oraz krajowych i międzynarodowych konkursów literackich i plastycznych dla dzieci oraz młodzieży.

Wybrane projekty realizowane przez Książnicę Beskidzką we współpracy z biblioteką Żylinie:

 1. Międzynarodowy polsko-czesko-słowacki konkurs dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych na napisanie książki z cyklu Tworzymy własne wydawnictwo.
 2. Festiwal literatury słowackiej organizowany w cyklu rocznym nieprzerwanie od 2003 roku.
 3. Międzynarodowa konferencja polsko-słowacka pn. Biblioteki na terenach pogranicza i ich rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych – wrzesień 2010 rok

Logo biblioteki w Szolnoku

01 grudnia 2006 roku Książnica Beskidzka podpisała umowę o współpracy i wzajemnej wymianie kulturalnej z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Szolnok (Węgry)
Zakres umowy obejmuje:

 1. Wymianę doświadczeń oraz wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów merytorycznych.
 2. Organizację szkoleń merytorycznych, konferencji oraz wyjazdów studyjnych.
 3. Kooperację przy opracowaniu i realizacji projektów dotyczących współpracy.
 4. Współdziałanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 5. Wymianę materiałów i współpracę w zakresie informacji o Unii Europejskiej.
 6. Współpracę w dziedzinie kształtowania i udostępniania zbiorów regionalnych.
 7. Organizację wystaw o charakterze regionalnym i międzynarodowym, spotkań literackich oraz krajowych i międzynarodowych konkursów literackich i plastycznych dla dzieci oraz młodzieży.

Wybrane projekty realizowane przez Książnicę Beskidzką we współpracy z biblioteką w Szolnok:

 1. Festiwal literatury węgierskiej organizowany w cyklu rocznym nieprzerwanie od 2007 roku.
 2. Festiwal kultury polskiej w Szolnok.
 3. Happening polsko-węgierski Kolaż-Europa
Skip to content