Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Sabina Konior (e-mail: iod@ksiaznica.bielsko.pl tel. 33 822 82 21 wew. 271)

Obowiązki informacyjne podzielone zostały według grup osób, których dane przetwarza biblioteka.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

Skip to content