Książnica Beskidzka od wielu lat podejmuje działania na rzecz promowania miasta i  regionu. Dzięki czemu aktywnie uczestniczy w kształtowaniu tożsamości regionalnej jak i rozbudzaniu zainteresowania historią i kulturą Podbeskidzia.
Za sprawą postępu technologicznego dostęp do informacji i materiałów bibliotecznych nie jest już ograniczony jedynie do budynku biblioteki, dlatego wychodząc naprzeciw nowym możliwościom informatycznym oraz potrzebom współczesnego użytkownika bibliotek – poszukujących konkretnych informacji i źródeł wiedzy – stworzyliśmy różnorodne bazy informacyjno-wyszukiwawcze o tematyce regionalnej.
Dostępne online: Bibliografia Regionalna, Beskidzkie ABC, Datownik Regionalny
Dostępne w czytelni zbiorów regionalnych:
Regio-źródła.

Skip to content