KULTURA BEZ BARIER - Błękitna Kraina-Biblioteka Autystyka
programy budowy szerokopasmowego Internetu
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie:
Skip to content