Przedmiotem zadania Międzykulturowe Centrum Dialogu jest przeprowadzenie remontu sali konferencyjnej znajdującej się w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Remont sali konferencyjnej, (jedyna sala w której prowadzona jest działalność szkoleniowa, konferencyjna oraz kulturalno-edukacyjna) zwiększy jej wartość użytkową i podniesie walory estetyczne pomieszczenia.
W zakresie robót będzie kompleksowy remont pomieszczenia, montaż siedzisk amfiteatralnych i mobilnej ścianki.

programy budowy szerokopasmowego Internetu
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie:
Skip to content