Jak się zapisać

Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Książnicy Beskidzkiej jest osobiste zapisanie się do biblioteki polegające na:

  • okazaniu dowodu tożsamości,
  • potwierdzeniu własnoręcznym podpisem na „karcie zapisu-zobowiązań” (która stanowi załącznik nr 4 regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych) zobowiązania się do przestrzegania przepisów Książnicy Beskidzkiej, a także wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencyjnych, statystycznych i roszczeniowych związanych ze zwrotem materiałów bibliotecznych. Na podstawie „karty zapisu-zobowiązań” czytelnikowi wydaje się imienną kartę biblioteczną, której okazanie stanowi warunek korzystania ze zbiorów Książnicy.

Zapisanie się do Książnicy jest ważne w danym roku kalendarzowym.
Czytelnik, którego dane osobowe ulegają zmianie, powinien w ciągu miesiąca poinformować o tym bibliotekę.
Za osobę niepełnoletnią odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni, którzy podpisują wymienioną w pkt. 4 „kartę zapisu – zobowiązań” czytelnika.

Skip to content