Projekty dla niepełnosprawnych

W zakresie dostępności

  • biblioteka jest przystosowana do obsługi czytelnika niepełnosprawnego. Podjazd dla wózków inwalidzkich (F. Integracyjna), winda (Biblioteka Główna) uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową
  • czytelnik niewidomy i niedowidzący może skorzystać z powiększalnika ze skanerem, lupy, drukarki brajlowskiej
  • dla czytelników z niepełnosprawnością słuchu Książnica Beskidzka przygotowuje stanowiska wyposażone w pętle indukcyjne
  • biblioteka (F. Integracyjna) przyjazna dzieciom ze spektrum autyzmu. Strefa ciszy, kącik wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, literatura fachowa z zakresu autyzmu to miejsce dla dzieci ich rodziców i opiekunów
  • Czytaki urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej są dostępne do wypożyczenia czytelnikom z dysfunkcją wzroku
  • dla czytelnika z niepełnosprawnością, chorego, starszego Biblioteka oferuje usługę „książka do domu”

W zakresie działań kulturalnych

  • DKK dla osób niewidomych i niedowidzących w każdy ostatni piątek miesiąca
  • Klub Filmowy „Iluzjon Homera” dla osób z dysfunkcją wzroku, prezentuje filmy z audiodeskrypcją
  • Konkursy Czytelnicze dla osób niewidomych, organizowane wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych
  • Dni Integracyjne- Akcja ma charakter lokalny. Zasadniczy cel akcji to odejście od wizerunku osoby niepełnosprawnej jako niewidzialnego obywatela, włączenie go w lokalne społeczeństwo i uświadomienie wszystkim, iż co zostało uczynione w imię niesprawności dzisiaj, będzie dla wszystkich miało znaczenie w świecie jutrzejszym.
Skip to content