Elektroniczna baza danych poświęcona Janowi Pawłowi II, opracowana w oparciu o materiały dostępne w zbiorach Książnicy Beskidzkiej w formie
podmiotowo-przedmiotowego zestawienia bibliograficznego.
Baza zawiera: opisy dzieł Papieża, Jego przemówienia, homilie, adhortacje, utwory poetyckie, dramaty i szkice oraz publikacje dotyczące życia i twórczości. Są to dokumenty tekstowe oraz audialne i audiowizualne.
Zestawione materiały opatrzone są wskazaniem zasobu, czyli miejsca dostępu w Książnicy Beskidzkiej i jej filiach.

Baza jest uzupełniana i aktualizowana raz w roku.

 

Skip to content