REGIO-ŹRÓDŁA zawierającą dokumenty życia społecznego, gromadzone i  opracowywane w Książnicy od roku 1976. Dzięki bazie możliwe jest wyszukiwanie i  udostępnianie różnorodnych pod względem formy i treści dokumentów regionalnych, takich jak:  wycinki prasowe, druki ulotne i okolicznościowe (kalendarze, broszury, ulotki, zaproszenia, afisze, plakaty), katalogi i foldery informacyjne (katalogi turystyczne, katalogi wystaw, katalogi branżowe, informatory, książki telefoniczne), dokumenty wizualne (fotografie, pocztówki, mapy, ekslibrisy), regionalia przestrzenne (rekwizyty regionalne, gadżety).

Skip to content