DATOWNIK REGIONALNY to elektroniczna baza informacyjno-wyszukiwawcza, która została stworzona w formie kalendarium w celu chronologicznego
usystematyzowania wiadomości na temat wydarzeń historycznych, kulturalnych i jubileuszowych, mających miejsce w obszarze tzw. Podbeskidzia, a więc m.in. Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. Baza uwzględnia także biografie osób związanych z szeroko pojętym regionem. Baza została wzbogacona o zbiór przysłów regionalnych, a także przysłów ogólnopolskich, które dobrano według klucza pogodowego, związanego z naturalnym cyklem następujących po sobie pór roku, prac gospodarskich, świąt patronalnych.

Skip to content