ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych
academica.edu.pl
dostępna w Książnicy Beskidzkiej w Czytelni Ogólnej, Słowackiego 17A

Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA jest nowatorskim projektem polegającym na utworzeniu cyfrowej bazy książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych.
W ramach projektu udostępnianych jest ok. pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin, a każdego dnia baza ta się powiększa. Użytkownicy zyskują dostęp m.in. do objętych prawami autorskimi monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism naukowych.
Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy i według pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest realizowany od 1 stycznia 2010 r. przez konsorcjum utworzone przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).

Ogólne zasady korzystania z systemu Academica w Książnicy Beskidzkiej

  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni Ogólnej, ul. Słowackiego 17A
  • Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie.
  • Bezpłatnej rejestracji użytkowników dokonują bibliotekarze w Czytelni Ogólnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, czwartek 9:00 – 15:00.
    Warunkiem rejestracji jest aktualna karta biblioteczna Książnicy
  • Rejestracja użytkownika w systemie Academica wiąże się ze złożeniem w Czytelni podpisanego Oświadczenia użytkownika CWPN Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu w Czytelni Ogólnej, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie.
  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika.
  • Rezerwacji publikacji możne dokonywać użytkownik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy Książnicy. Jednocześnie korzystać można z 5. publikacji.
  • Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, użytkownik nie ma dostępu do usług internetowych.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica academica.edu.pl
Pod adresem academica.edu.pl można przeglądać katalog publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji.

Skip to content