W Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Zbiorów Regionalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej gromadzone są zbiory biblioteczne o tematyce regionalnej. Zebrane materiały liczą kilkanaście tysięcy jednostek (książki, wydawnictwa kartograficzne, dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne, czasopisma, artykuły, notatki prasowe) i dotyczą wszystkich dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu. Materiały służą czytelnikom w sposób tradycyjny (udostępnianie na miejscu w czytelni regionalnej) oraz do opracowywania bibliografii. Bielska bibliografia regionalna to zbiór opisów bibliograficznych dokumentów stanowiących dorobek piśmiennictwa dotyczącego Bielska-Białej i powiatu bielskiego ukazującego się także niezależnie od miejsca wydania. Jest ona opracowywana na bieżąco, z autopsji, uzupełniana opisami przejętymi z bibliografii narodowej oraz innych źródeł. Ukazało się drukiem 14 tomów bibliografii: T.1 Bielska bibliografia regionalna Bielsko-Biała 1979; T. 2–8 Bibliografia województwa bielskiego za lata 1979–1998; T. 9–14 Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata 1999–2008. Wszystkie tomy są dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Od 2009 roku Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego jest ciągle opracowywana i dostępna w OPAC.

Skip to content