XVI Ekumeniczny Maraton Biblijny

25.01.2024 r. na godz. 10:00 – zapraszamy do udziału w XVI Ekumenicznym Maratonie Biblijnym. W tym roku zaproszeni goście odczytywać będą tekst Pierwszego Listu do Koryntian. Wydarzenie transmitowane będzie na antenie diecezjalnej rozgłośni Anioł Beskidów.

Maraton Biblijny to projekt realizowany od wielu lat w stolicy Podbeskidzia. Dotychczas w tym dorocznym ekumenicznym wydarzeniu czytano m.in.: Ewangelię według św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza, Dzieje Apostolskie, Listy Pawłowe, Księgę Jozuego, Księgę Wyjścia czy 3. Księgę Machabejską. Do odczytywania wersetów Pisma Świętego zapraszani są duchowni różnych wyznań, przedstawiciele samorządu oraz reprezentanci organizacji z terenu Podbeskidzia.

Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Skip to content