WYSTAWA POŚWIĘCONA PAMIĘCI ks. Jana Macha (1914-1942).

Wystawa Życzeniem moim było pracować dla Niego…

Galeria Książnicy Beskidzkiej zaprasza na wystawę, której  bohaterem jest ks. Jan Macha, dzielny kapłan, który poniósł męczeńską śmierć z rąk niemieckiego okupanta. Ks. Macha był człowiekiem głęboko religijnym, a przy tym gorliwym patriotą. Za służbę w szeregach Związku Walki Zbrojnej (Zgrupowanie „Konwalia” z terenu dzisiejszej Rudy Śląskiej). 17 lipca 1942 r.  został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 3 grudnia 1942 r., kwadrans przed północą, w więzieniu przy ul. Mikołowskiej w Katowicach. Rodzina nigdy nie otrzymała ciała zmarłego. Najprawdopodobniej zostało ono spalone w KL Auschwitz. Symboliczny grób ks. Machy znajduje się na starym cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny  w Chorzowie Starym.

„Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, ale uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze! Bez jednego drzewa las lasem zostanie (…). Zatem do widzenia! Zostańcie z Bogiem! Módlcie się za Waszego Hanika” – napisał kilka godzin przed egzekucją.

Wystawa ma na celu przybliżenie postaci ks. Jana Machy, którego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym w Katowicach rozpoczął się w 2013 roku, a zakończył się 5 września 2015 r. Dokumentacja została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 marca 2016 akta sprawy zostały publicznie otwarte i rozpoczął się etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. 29 listopada 2019 papież Franciszek polecił Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydanie 11 dekretów, w tym o męczeństwie ks. Jana Machy (1914-1942), co oznacza zgodę na jego beatyfikację.

Skip to content