I.        Udostępnianie materiałów bibliotecznych.

1.   Z dniem 05.05.2021 r. otwarte dla czytelników zostają wypożyczalnie w całej sieci KB.

2.   Wolny dostęp do księgozbioru obowiązuje w całej sieci za wyjątkiem filii: Mikuszowice Śląskie, Mikuszowice Krakowskie,  Straconka i Hałcnów. W wymienionych filiach książki podaje bibliotekarz.

   II.        Czas pracy.
Obsługa czytelników: godziny otwarcia dostępne na stronie www.ksiaznica.bielsko.pl w zakładce KONTAKT

 III.        Korzystanie z czytelni.

1.   Czytelnie w Filiach pozostają nieczynne. 

2.   Korzystanie z czytelni w gmachu głównym  (czytelnia ogólna i regionalna) oraz na Zbiorach Specjalnych odbywać będzie się na zasadach określonych w wytycznych na czas pandemii (załącznik nr 1).

 IV.        Sprawy organizacyjne.

1.   Limit osób przebywających w bibliotece – informacja przy wejściu do biblioteki, przy zapewnieniu powierzchni 15 m2 na 1 osobę i z zachowaniem bezpiecznego dystansu 1,5 m. pomiędzy osobami.

2.   Zawiesza się funkcjonowanie szatni.

3.   Zwracane materiały biblioteczne kierowane są na 3 dniową kwarantannę.

4.   Wydzielona powierzchnia w holu na pierwszym piętrze w gmachu głównym zostaje udostępniona czytelnikom  z zachowaniem reżimu sanitarnego ( maksymalnie 5 osób).

   V.        Działalność edukacyjno-kulturalna

1.   Eksponowanie wystaw – bez wernisaży.

2.   W dalszym ciągu nie organizuje się: spotkań, prelekcji i innych działań  edukacyjnych i kulturalnych.

Skip to content