Paweł Delekta – małe formy graficzne – 06.10.2022 r. godz. 17.00

04.10.2022 r. – 31.10.2022 r. Paweł Delekta – małe formy graficzne

Twórcza intuicja kieruje moje działania ku fascynacji problematyka materii i formy. Wprowadzam do moich grafik geometryczne obiekty które kontrastują z drobnymi elementami różnorodnych form, będących symbolicznym przedstawieniem wytworów ludzkiej myśli i działalności, różnego rodzaju mechanizmów, urządzeń, przedmiotów, a także elementów świata przyrody. Uzyskana złożoność materii przybiera w moich pracach różnorodne kształty i struktury, dodatkowo podkreśla siłę wyrazu tworzonych grafik , w których materia obrazowa i symboliczna przenikając się nawzajem tworzy bogaty duchowo przekaz treściowy, odnoszący się do różnych zjawisk współczesnego świata.”

Paweł Delekta jest absolwentem Wydziału artystycznego w Cieszynie Uniwersytety Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się grafiką artystyczną i malarstwem. W 2018 r. obronił doktorat w zakresie sztuk pięknych. Obecnie pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W dorobku artystycznym ma ponad 180 udziałów w pokonkursowych wystawach międzynarodowych i krajowych, gdzie otrzymał ponad 60 nagród i wyróżnień. Jego prace prezentowane były na 8 wystawach indywidualnych: w Częstochowie, Bielsku-Białej, Radomsku, Katowicach, Warszawie, Łodzi oraz Vicenzie we Włoszech.

06.10.2022 r. godz. 17.00 – wernisaż wystawy 

Paweł Delekta - małe formy graficzne

Skip to content