Realizowane projekty
ksiaznica.bielsko.pl
Realizowane projekty
        Więcej >>>
Realizowane projekty
        Więcej >>>
Realizowane projekty
        Więcej >>>
        Sprawozdanie>>>

Realizowane projekty

logo
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby"

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej
w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/