Nowe standardy zarządzania projektami w Książnicy Beskidzkiej

Projekt realizowany w ramach projektu badawczego

We współpracy z Książnicą Beskidzką, Alicja Krawczyńska doktorantka Politechniki Wrocławskiej w obszarze Nauki o Zarządzaniu i Jakości, doświadczony projekt manager realizowała badania pilotażowe do doktoratu. Ich celem było zbadanie możliwości zastosowania jej autorskiego modelu zarządzania ryzykiem projektów kulturalnych z wykorzystaniem Scruma. W ramach badań Książnica Beskidzka, po cyklu szkoleń warsztatowych przybliżających ten model, realizowała przygotowanie ważnego wydarzenia, jakim były Dni Bielska-Białej. Zespół zajmujący się tym projektem składał się z 5 osób, a sam projekt trwał prawie 3 miesiące
i składał się z kilku różnych działań, w tym gry terenowej, kiermaszu książek, spotkań autorskich i animacji dla przedszkolaków.

SCRUM – nowa metoda działania usprawniająca pracę

SCRUM to metoda pracy zespołowej, w ramach której można efektywnie tworzyć nowe produkty lub sprawnie realizować projekty. Pani Alicja Krawczyńska, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, łączy świat biznesu, kultury i nauki.
W projektach, które realizuje korzysta z zasad ze wspomnianego wyżej Scruma. Dlatego też, po zakończeniu badań zdecydowaliśmy się wykorzystać wiedzę i narzędzie Jira, które poznaliśmy przy okazji projektu Dni Bielska Białej.
Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi, które służy do zarządzania projektami z wykorzystaniem Scruma.

Więcej o SCRUM

Scrum został zdefiniowany jako: „ramy postępowania, pewien sposób działania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość” (Scrum Guide, 2020). Praca zespołu musi być szybka, a wiedza wykorzystywana do realizacji projektu powinna być czerpana ze wcześniejszych doświadczeń, obserwacji lub wymiany wiedzy w zespole.
W Scrumie możemy wyróżnić 4 formalne wydarzenia (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective), które łączą się w Sprinty, w których to z kolei pomysły członków zespołu przekształcane są w pewną wartość. Każdy członek grupy projektowej, powinien mieć określoną rolę – również określoną przez Scrum. Bardzo ważnym elementem Scruma jest backlog produktu (spis zadań do wykonania). Te wszystkie elementy: Sprint, Backlog i Przyrost, są efektem pracy zespołu.

Ferie 2023 w bibliotece – nasze zastosowanie narzędzia

Ferie 2023 w bibliotece to coroczne wydarzenie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Książnicę Beskidzką. Celem wydarzenia jest: zorganizowanie w atrakcyjnej formie, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, przebywającej na terenie miasta Bielska-Białej.
Z myślą o nich zaplanowano cykl zajęć literacko – plastycznych, których dodatkowym celem jest dobra zabawa z książką oraz rozwijanie kreatywności, wyobraźni i twórczych umiejętności uczestników. Organizacja całego cyklu wydarzeń wymaga współpracy kilku osób, koordynacji działań, czasami szybkiego podejmowania decyzji i adaptacji do zmieniających się warunków. Podczas prac przygotowawczych do Ferii i realizacji, nasz zespół pracowników wspomagał się narzędziem JIRA. Wspólnie ułożyliśmy „backlog projektowy” z listą zadań, ustawiliśmy kolejność zadań od najważniejszych. Organizacja projektu Ferie 2023 zajęła nam 6 tygodni, które podzieliliśmy na 6 sprintów. W tym czasie każdy członek zespołu miał dostęp do naszego backlogu w narzędziu Jira za pomocą specjalnego loginu i hasła. Dzięki temu mieliśmy pełną wiedzę, co kto robi, albo czego nie jest w stanie zrobić w danym czasie.

Zdobyta wiedza oraz wykorzystanie nowego narzędzia, pozwoliło nam na poszerzenie swoich kompetencji i wdrożenia nowych technologii usprawniających naszą pracę.

Skip to content