Godziny pracy ustalone na okres od dnia 28 czerwca 2021 roku do 28 sierpnia 2021 roku.

Biblioteki przystosowane do obsługi czytelnika niepełnosprawnego.

Pozostałe filie wchodzące w skład Książnicy Beskidzkiej

Skip to content