Home Events Morskie Obrazy Samoistne

Morskie Obrazy Samoistne

01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.Morskie Obrazy Samoistne – wystawa fotografii Witolda Jacykowa

Witold Jacyków jest profesorem sztuk filmowych, fotografem, pedagogiem, malarzem. Pracuje w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie. Recenzent w przewodach awansowych  w zakresie fotografii i filmu. Obszary zainteresowań fotograficznych to inscenizacja fotograficzna, portret, fotografia uliczna, wszelkie zjawiska inspirujące wizualnie.

Współredaktor i uczestnik monografii naukowych pt. „Obraz – między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną”, „Ogród – miejsce upraw czy symbol”, „Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości”, „(Re)interpretacje – między praktyką twórczą a dyskursem”

Prowadzi działalność wystawienniczą i popularyzatorską w zakresie fotografii.

Laureat nagrody dyrektora Fundacji Centrum Fotografii w Bielsku-Białej na 5.Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022 13.09.2022 r. godz. 17.00 – wernisaż wystawy

Skip to content