Znak Miłości – opowieść o Św. Bracie Albercie

Spotkanie przygotowane w formie opowieści o życiu i dziele św. Brata Alberta Chmielowskiego, człowieka, który poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym. Dobry jak chleb, Apostoł Miłosierdzia, Brat naszego Boga, Sługa bezdomnych i wydziedziczonych, Najpiękniejszy człowiek pokolenia to określenia, które na stałe przylgnęły do św. Brata Alberta i charakteryzują ścieżki jego życia, które zawsze prowadziły go ku najbardziej potrzebującym. Prezentacja przybliży słuchaczom portret Adama Chmielowskiego, jego dzieciństwo i młodość, działalność patriotyczną, społeczną, twórczość malarską oraz powołanie i działalność zakonną Brata Alberta.
Uczestnicy wysłuchają fragmentów utworów lirycznych związanych z postacią świętego.

Zajęcia adresowane są do uczniów gimnazjum i szkół średnich.
Czas trwania: 60 minut
Prowadzenie: Urszula Morcinek 33 822 82 21 w. 266