Bielskie murale i sztuka iluzji

Czym jest mural, a czym graffiti? Na czym polega tzw. „sztuka oszukiwania oka”?
Jakimi technikami wykonuje się takie dzieła i którzy spośród bielskich plastyków
wzbogacili swoimi obrazami mury naszego miasta? Zapraszamy na niezwykły spacer
ulicami Bielska-Białej, podczas którego uczniowie poznają krótką historię,
wymowę i symbolikę ulicznych obrazów. Wykonają również miniaturę własnego
muralu oraz zetkną się z nową techniką twórczą łączącą dzieło plastyczne
z komentarzem literackim.

Zajęcia edukacyjne skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół.
Czas trwania: 60 min
Prowadzenie: Beata Kania (w. 231)