Skąd się wzięły nazwy miejscowe Bielska-Białej

Wędrówka ulicami Bielska-Białej, zapoznanie się z planem miasta, zasadami obowiązującymi przy nadawaniu nazw ulicom i placom miejskim. Poznawanie historii nazewnictwa upamiętniającego regionalnych twórców kultury. Zajęcia praktyczne: wyszukiwanie biogramów patronów ulic w słownikach biograficznych, zaznaczanie omawianych nazw na planie miasta, krzyżówka tematyczna.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Czas trwania zajęć: 45 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska (w. 246)