Folklor okolic Bielska-Białej

Omówienie kultury duchowej (baśnie, podania, legendy, przysłowia, przepowiednie pogody, wyliczanki, kawały, anegdoty, zagadki, powinszowania) w oparciu o posiadane zbiory biblioteczne oraz prezentację multimedialną.
Wyjaśnienie pojęć: kultura duchowa, kultura materialna, sztuka ludowa, folklor.
Ćwiczenie pamięci - nauka wyliczanek i regionalnych przysłów.
Podsumowanie: wypełnienie karty pracy ucznia.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Czas trwania zajęć: 45 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska (w. 246)