Bieliciana w zbiorach Książnicy Beskidzkiej

Uczniowie poznają kolekcję dotycząca Bielska-Białej, zarówno zbiory najstarsze, archiwalne, jak i najnowsze wydawnictwa. Uzupełnienie lekcji stanowią ciekawostki z historii miasta, prezentacja monografii, kolekcji Biblioteka Bielska-Białej, najciekawszych dokumentów życia społecznego. Celem lekcji jest prezentacja zbiorów czytelni regionalnej, które pomogą uczniom w poszukiwaniu informacji na temat miasta i w przygotowaniach do konkursu wiedzy o Bielsku-Białej.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.
Czas trwania zajęć: 45 min
Prowadzenie: pracownicy DIBiZR (w. 231)