Jak dawniej w domu bywało

Tematem lekcji jest dom - miejsce niezwykłe, oś świata, wokół której obracało się ludzkie życie.
Porozmawiamy o domu - bezpiecznej siedzibie i schronieniu oraz domu - rodzinnym gnieździe.
Uczestnicy zajęć poznają dawne zwyczaje i praktyki magiczne związane z budową nowego domu, jego urządzaniem i zasiedlaniem zwane zakładzinami. Zaznajomią się z symboliką stołu, chleba, ognia, progu oraz miejsc uznanych w domu za obszary święte. Uczniowie dowiedzą się jak przebiegało wychowanie w rodzinie i jaka panowała w niej hierarchia.
Spotkanie uzupełnią literackie przykłady prozy i wierszy regionalnych twórców.

Lekcja przeznaczona dla uczniów gimnazjum
Czas trwania: 60 min
Prowadzenie: Urszula Morcinek 33 812 32 03 (Informatorium) lub 33 822 82 21 w. 266