Dzieciństwo górali beskidzkich

Temat lekcji odwołuje się do czasu dzieciństwa naszych Dziadków i Pradziadków.
Sięgając do przeszłości uczniowie poszerzą wiedzę na temat czynności obrzędowych i praktyk magicznych związanych z przyjściem dziecka na świat oraz pierwszymi latami jego życia. Uczestnicy zajęć poznają: jakie zachowania, nakazy i zakazy obowiązywały kobietę w ciąży, jaką rolę w obyczajach dawnej wsi pełniły babki i akuszerki, a także jak przebiegał okres niemowlęctwa i karmienia oraz czas dziecięcych zabaw i zabawek.
Spotkanie wzbogacą związane z tematem ciekawostki o wierzeniach, zabobonach i gusłach praktykowanych na Żywiecczyźnie.

Lekcja przeznaczona dla uczniów gimnazjum
Czas trwania: 60 min
Prowadzenie: Urszula Morcinek 33 812 32 03 (Informatorium) lub 33 822 82 21 w. 266