Bielsko-Biała. "Mały Wiedeń" Karola Korna

Bielsko-Biała nazywane jest inaczej „małym Wiedniem” ze względu na architekturę
oraz rozwiązania urbanistyczne i osobliwości historyczno-społeczne, które zakorzeniły się
w świadomości mieszkańców. Poznamy sylwetkę najsłynniejszego projektanta
i budowniczego Bielska i Białej – Karola Korna, jego największe dzieła.
Zajęcia ubogacą zdjęcia, fotogramy, ciekawostki historyczne.
Podsumowaniem spotkania będzie krzyżówka lub zabawa z puzzlami. Uczniowie mają także
szansę wcielić się w architektów i zbudować własne konstrukcje.


Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania 45 min
Prowadzenie: Kinga Podsiadło (w. 231)