Pod skrzydłami Pegaza

Lekcja prowadzona w oparciu o prezentację multimedialną, wykład i tomiki wierszy.
Omówienie działalności Salonu literackiego w Białej, historia powstania grupy poetyckiej Skarabeusz, poeci związani z Bielskiem-Białą.
Wspólne czytanie i próba analizy wybranych utworów twórców regionalnych.
Podsumowanie - quiz sprawdzający nabytą wiedzę.

Lekcja przeznaczona dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Kinga Podsiadło (w. 231)