Motywy beskidzkie w twórczości Zofii Kossak i Gustawa Morcinka

Przypomnienie dorobku pisarskiego i ich związku z popularyzacją ziemi śląskiej.
Poznawanie wybranych tekstów literackich.
Komentarz historyczny.

Lekcja przeznaczona dla uczniów III klasy gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska (w. 246)