Czarna Julka - wspomnienia z dzieciństwa. (Zapomniane lektury)

Realistyczny obrazek z życia uczniów na Śląsku austriackim.
Przybliżenie uczestnikom zajęć postaci wybitnego pisarza Gustawa Morcinka, omówienie jego twórczości i działalności regionalnej.
Prezentacja multimedialna połączona z pogadanką lub rozmową nauczającą, praca z tekstem.

Lekcja przeznaczona dla uczniów VI klasy szkół podstawowych i I klasy gimnazjów.
Czas trwania zajęć: 45 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska (w. 246)