Tradycje rodzinne górali beskidzkich

Omówienie tradycji, obyczajów oraz zasad moralnych związanych z życiem rodzinnym oraz ogniskiem domowym mieszkańców rejonu Beskidów.
Przedstawione zostają tradycje związane z dzieciństwem, dorastaniem, wstąpieniem w związek małżeński oraz starością.
Zaprezentowane zostają także przedmioty związane z życiem rodzinnym górali beskidzkich.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Wojciech Hańczak (w. 231)