Rok w Beskidach, czyli o czym mówią przysłowia ludowe i jak przepowiadano pogodę

Omówienie podstawowych pojęć: dziedzictwo kulturowe, etnograf, kultura ludowa, tradycja, obyczaj, obrzęd, zwyczaj. Przedstawienie zarysu roku obrzędowego w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym, przypomnienie archaicznych świąt i obrzędów.
Prezentacja zwyczajów i obrzędów charakterystycznych tylko dla niewielkiego obszaru lub nawet pojedynczych wsi (Mikołaje beskidzkie, Wawrzyńcowe hudy, Dziady żywieckie).
Zajęcia przeprowadzone w oparciu o ludowe przysłowia, odpowiednio dobraną literaturę popularnonaukową, wystawę, rekwizyty, film edukacyjny.
Podsumowanie zajęć - krzyżówka tematyczna.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska (w. 246)