Kulturotwórcza rola Beskidów

Beskidy jako niewyczerpalny temat dla malarzy, poetów, pisarzy, artystów. Tematem zajęć jest wpływ gór na kształtowanie się folkloru beskidzkiego, oddziaływanie na wyobraźnię twórców ludowych i artystów. Prezentacja multimedialna z komentarzem.
Praca z tekstami źródłowymi, wydawnictwami albumowymi, folderami, reprodukcjami itp.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska (w. 246)