Historia Śląska legendą pisana

Podania lokalne i legendy jako źródło ciekawych informacji o różnych miejscowościach, zabytkach, postaciach i wydarzeniach historycznych.
Prezentacja multimedialna z komentarzem historycznym.
Poznawanie regionu poprzez odpowiednio dobraną literaturę (źródła historyczne - kroniki, pamiętniki, dokumenty).

Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska DUdDz (w. 246)