Złotogłowiec - król węży

Spotkanie z beskidzką legendą, tajemniczym królem beskidzkich gadów i płazów.
Lekcja w oparciu o ilustracje, prezentację multimedialną i zbiory książkowe.
Podsumowanie - wykonanie prac plastycznych lub krzyżówka z hasłem.

Czas trwania zajęć: 45 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska DUdDz (w. 246)


Spotkanie z beskidzkimi legendami z motywem przewodnim tajemniczego węża w złotej koronie.
W czasie zajęć uczniowie poznają symbolikę węża w mitologii i kulturze Słowian.
Ustalą różnice pomiędzy różnymi wariantami legend i opowieści. Wykonają prace plastyczne,
w tym jedną na czas, rozwiążą zagadki i zagrają w „wężową grę”, w której sami ustalą zasady.
Nie zabraknie też ssssyczącego rebusu.

Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Beata Kania (w. 231)