Dokumenty życia społecznego źródłem informacji o regionie

Zajęcia przeprowadzane są w oparciu o kolekcję dokumentów życia społecznego gromadzonych od 1976 r. w Centrum Wiedzy o Regionie. Niezaprzeczalna wartość dokumentacyjna i poznawcza prezentowanej kolekcji sprawia, że zajęcia te stanowią podstawę do zainteresowania uczniów historią własnej rodziny i regionu.
Wprowadzenie do tematu stanowi omówienie definicji, podział dokumentów, rys historyczny i przedstawienie ciekawostek dotyczących materiałów ulotnych. Podsumowanie zajęć - ćwiczenia praktyczne zaprojektowanie wybranego rodzaju dokumentu (zaproszenie, plakat, afisz, ulotka), rozwiązanie krzyżówki.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Kinga Podsiadło (w. 231), Jolanta Rakowska (w. 246)