W skarbnikowym królestwie

Lekcja prowadzona w oparciu o wystawę tematyczną, prezentację multimedialną i reprodukcje.
Uczestnicy zapoznają się z folklorem górniczym, poznają symbole i barwy górnicze, słuchają opowieści o Skarbniku i św. Barbarze.
Podsumowanie zajęć - wypełnienie krzyżówki z hasłem lub karty pracy ucznia.

Czas trwania zajęć: 45 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska DUdDz (w. 246)