Przedziwne śląskie powiarki

Zajęcia edukacyjne oparte na gawędzie, w której pojawiają się echa ludowych wierzeń związanych z niezwykłymi zjawiskami atmosferycznymi.
Prezentacja multimedialna, zbiory książkowe, ilustracje stanowią uzupełnienie zajęć.
Podsumowanie zajęć - wypełnienie krzyżówki z hasłem lub karty pracy ucznia.

Czas trwania zajęć: 45 min
Prowadzenie: Jolanta Rakowska DUdDz (w. 246)