Związki Jana Pawła II z Bielskiem-Białą

Zajęcia prowadzone w oparciu o kolekcję wydawnictw albumowych Jana Pawła II, wystawę i prezentację multimedialną.
Przedstawienie licznych związków rodzinnych i duszpasterskich Jana Pawła II z Bielskiem-Białą, pielgrzymki papieskiej do Bielska Białej i miejsc pamięci związanych z jego osobą.
Uczestnicy poznają najważniejsze wydarzenia i ciekawostki z życia Karola Wojtyły.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Wojciech Hańczak (w. 231)