Poznajemy Centrum Wiedzy o Regionie

Metoda booktalking, czyli gawęda o najciekawszych, archiwalnych i współczesnych książkach z różnych dziedzin wiedzy, opisujących zagadnienia dotyczące regionu. Omówienie pojęć: kultura, dziedzictwo kulturowe, regionalizm, folklor i tożsamość regionalna. Uzupełnienie lekcji stanowi prezentacja różnorodnych zbiorów biblioteki, regionalnych baz danych i interesujących stron internetowych. Dodatkowo praktyczne zajęcia z katalogiem i zwiedzanie Książnicy Beskidzkiej.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60-90 min
Prowadzenie: pracownicy DIBiZR (w. 231)