UWAGA!!!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty lekcji regionalnych obejmujących zakres edukacji literackiej, czytelniczo-medialnej, historycznej, geograficznej, przyrodniczej, plastycznej, kulturalnej.

Zajęcia regionalne przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6, gimnazjów i szkół średnich.

Z A P R O S Z E N I E

W trwającym roku szkolnym zapraszamy bibliotekarzy nauczycieli, wychowawców klas, polonistów, historyków, regionalistów, geografów wraz ze swoimi uczniami do Książnicy Beskidzkiej.
Poprzez konsekwentną realizację programu "Dziedzictwo kulturowe - Ojcowski Dom" chcemy Państwa wspierać w szeroko pojętej edukacji regionalnej i pomóc w przygotowaniu młodego pokolenia użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Zachęcamy do udziału w organizowanych zajęciach edukacyjnych, które kształtują umiejętności prawidłowego korzystania z różnych źródeł informacji regionalnej, uczą sposobów docierania do informacji i wykorzystania jej w życiu codziennym oraz poszerzają wiedzę o regionie. Głównym celem zajęć to zainteresowanie tematyką regionalną, wspólne poszukiwanie walorów geograficznych, przyrodniczych i kulturowych regionu, poznawanie jego specyfiki w oparciu o różnorodne zbiory własne, prezentacje multimedialne, rekwizyty, kolekcje i ciekawe eksponaty.
Prowadzone przez nas zajęcia są bezpłatne, przeznaczone dla uczniów wszystkich typów szkół.

Lekcja regionalna może być dodatkowym elementem lekcji bibliotecznej przeprowadzanej w Książnicy Beskidzkiej.
Lekcja zostanie przeprowadzona w czytelni dla dzieci, salce multimedialnej lub saloniku literackim.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminów.
Zgłoszenia telefoniczne lub pocztą elektroniczną przyjmuje:

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych (DIBiZR)
tel. 33 822 82 21 w. 264, 231
e-mail: region-ib@ksiaznica-beskidzka.finn.pl

Dział Udostępniania dla Dzieci (DUdDz)
tel. 33 822 82 21 w. 246
e-mail:dzieci.ksiaznica@gmail.com/a>