Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl
1. Z czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Książnicy Beskidzkiej po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej.
2. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc: tel. 33 822 82 21 wew. 265 (Czytelnia Ogólna) lub 231 (Czytelnia regionalna). Czytelnik, który nie zarezerwował miejsca ma prawo skorzystać z czytelni, tylko za zgodą bibliotekarza dyżurującego.
3. Czytelnik może przebywać w czytelni maksymalnie 1 godzinę.
4. Miejsca w czytelni są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować ręce.
5. Czytelnie dostępne będą tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos zgodnie z par. 18 Rozporządzenia Ministrów z dnia 19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami, zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkować będzie koniecznością opuszczenia czytelni.
6. Co 1,5 godziny czytelnia jest dezynfekowana oraz wietrzona przez 15 min.
7. W czytelni może przebywać maksymalnie 2 czytelników.
8. W czytelni nie będzie dostępu do stanowisk komputerowych, urządzeń kopiujących. Na terenie czytelni istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi, posługując się własnym sprzętem komputerowym, etc.
9. Czytelnik ma możliwość odłożenia na kolejną wizytę (następny dzień) udostępnionych materiałów bibliotecznych.
10. Zwroty materiałów bibliotecznych kierowane będą na 3-dniową kwarantannę.
11. Dostępne są usługi online realizowane przez Książnicę Beskidzką, m.in.: wykonywanie skanów fragmentów książek, artykułów (wyłącznie ze zbiorów udostępnianych na miejscu, nie przeznaczonych do wypożyczania).
12. W Czytelni jest możliwość wypożyczenia prasy do domu na okres 1 tygodnia – z wyłączeniem bieżącego numeru.
13. Czytelnicy i pracownicy Książnicy Beskidzkiej są zobligowani do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
14. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracowników Biblioteki.
Akcja Książka do domu to cykliczne działanie Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Jest to jedna z wielu form działań na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia lub trudności w poruszaniu się, nie mają możliwości bezpośredniego korzystania z biblioteki.
Podczas indywidualnych odwiedzin w domu chorego czy starszego wiekiem czytelnika następuje wymiana książek za pośrednictwem bibliotekarzy lub wolontariuszy.
1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi jest posiadanie przez użytkownika karty bibliotecznej. Kartę wydaje pracownik biblioteki.
2. Zbiory można zamawiać telefonicznie w godzinach pracy Biblioteki pod numerem telefonu: 33 822 82 21 wew. 234 (WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH)
3. Użytkownik może wypożyczyć łącznie do 8 pozycji – książek i/lub zbiorów specjalnych dostępnych w Bibliotece na okres 31 dni (z wyłączeniem księgozbioru podręcznego).
4. Zamówione zbiory będą dostarczane pod wskazany przez użytkownika adres w godz. od 08.00 – 16.00.
5. Pracownicy Biblioteki na prośbę użytkownika udzielają informacji o książkach i pomagają w doborze literatury.
6. Użytkownicy proszeni są o podanie preferencji w temacie doboru literatury lub konkretnych pozycji.
7. Dostarczenie i odbiór książek ma się odbywać wedle ściśle określonych procedur z zachowaniem wszystkich środków ostrożności:
a. Użytkownik zobowiązany jest ustalić z pracownikiem wszystkie szczegóły oraz zostawić numer kontaktowy, pod którym będzie dostępny w czasie wykonywania usługi.
b. Użytkownicy proszeni są o spakowanie zwracanych pozycji w foliowe reklamówki i wystawienie ich przed drzwi wejściowe. Bibliotekarz wymieni je na zamówione pozycje. Usługa odbywa się bezkontaktowo!
c. Dostarczane materiały również będą odpowiednio zabezpieczone.
8. Akcja nie jest skierowana do osób chorych na COVID-19 oraz osób przebywających na kwarantannie.
Usługa jest całkowicie bezpłatna.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt