Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl
1. Z czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Książnicy Beskidzkiej po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej.
2. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc: tel. 33 822 82 21 wew. 265 (Czytelnia Ogólna) lub 231 (Czytelnia regionalna). Czytelnik, który nie zarezerwował miejsca ma prawo skorzystać z czytelni, tylko za zgodą bibliotekarza dyżurującego.
3. Czytelnik może przebywać w czytelni maksymalnie 1 godzinę.
4. Miejsca w czytelni są przydzielane przez dyżurującego bibliotekarza. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować ręce.
5. Czytelnie dostępne będą tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos zgodnie z par. 18 Rozporządzenia Ministrów z dnia 19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami, zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkować będzie koniecznością opuszczenia czytelni.
6. Co 1,5 godziny czytelnia jest dezynfekowana oraz wietrzona przez 15 min.
7. W czytelni może przebywać maksymalnie 2 czytelników.
8. W czytelni nie będzie dostępu do stanowisk komputerowych, urządzeń kopiujących. Na terenie czytelni istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi, posługując się własnym sprzętem komputerowym, etc.
9. Czytelnik ma możliwość odłożenia na kolejną wizytę (następny dzień) udostępnionych materiałów bibliotecznych.
10. Zwroty materiałów bibliotecznych kierowane będą na 3-dniową kwarantannę.
11. Dostępne są usługi online realizowane przez Książnicę Beskidzką, m.in.: wykonywanie skanów fragmentów książek, artykułów (wyłącznie ze zbiorów udostępnianych na miejscu, nie przeznaczonych do wypożyczania).
12. W Czytelni jest możliwość wypożyczenia prasy do domu na okres 1 tygodnia – z wyłączeniem bieżącego numeru.
13. Czytelnicy i pracownicy Książnicy Beskidzkiej są zobligowani do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
14. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracowników Biblioteki.