Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl

Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej informujemy, że zwrot oraz wypożyczanie materiałów bibliotecznych w całej sieci Książnicy Beskidzkiej będzie odbywać się w następujący sposób:

ZWROTY

  • materiały biblioteczne zwracane przez czytelnika poddawane są obowiązkowej kwarantannie na okres 3 dni
  • materiały biblioteczne należy zwrócić do specjalnie wyznaczonych pojemników w placówce, w której zostały wypożyczone
  • zwracane materiały pozostają na koncie czytelnika przez cały okres trwania kwarantanny (3 dni). Po upływie wymaganego czasu zostaną automatycznie zwrócone z kont czytelniczych.
  • opłaty za przetrzymane materiały nie będą naliczane

WYPOŻYCZENIA

  • ze względu na obowiązkową kwarantannę przyjęto zasadę wypożyczania materiałów bibliotecznych na okres minimum 14 dni
  • zamówienia na materiały biblioteczne należy składać przez katalog elektroniczny (OPAC) lub telefonicznie
  • zamówione materiały biblioteczne będą gotowe do odbioru na następny dzień i należy je odebrać do 3 dni roboczych. Nieodebrane materiały zostaną anulowane.
  • informujemy, że zamówienia złożone przed 11 marca 2020 zostały anulowane
  • wypożyczanie odbywa się jedynie przy ladach bibliotecznych.

Nie ma możliwości wolnego dostępu do księgozbioru oraz korzystania z czytelni i innych przestrzeni biblioteki.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom biblioteki, wstęp do biblioteki jest ograniczony ilościowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zachować bezpieczną odległości od pozostałych czytelników oraz bibliotekarzy.