Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl

Filia Integracyjna Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 20 wychodząc naprzeciw potrzebie powstawania w przestrzeni publicznej miejsc przyjaznych dzieciom ze spektrum autyzmu, opracowała projekt na zorganizowanie takiego miejsca w siedzibie Filii, skierowanego do osób z autyzmem oraz ich rodziców/opiekunów, a także dzieci zdrowych korzystających z biblioteki.

Celem projektu jest angażowanie dzieci dotkniętych autyzmem w działania edukacyjne korzystnie wpływające na ich rehabilitację i proces przystosowania społecznego, promowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z obszaru wiedzy o autyźmie oraz wsparcie dla rodziców/opiekunów tych dzieci.

W ramach działań podejmowanych przez Filię Książnicy Beskidzkiej prowadzone są zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, gdzie liczną grupę stanowią dzieci dotknięte autyzmem.

Zaburzenia autystyczne u dziecka stanowią także duże obciążenie dla rodziców/opiekunów, stąd w ramach projektu uwzględnione zostały potrzeby tej grupy osób. Przebywając razem z dzieckiem w bibliotece, rodzice/opiekunowie mogą skorzystać ze zbiorów biblioteki, a także z zakupionej w ramach projektu fachowej literatury na temat autyzmu. Ponadto przebywając z dzieckiem w bibliotece rodzice/opiekunowie mają możliwość odpoczynku, podczas gdy ich dzieci korzystają z pomocy zakupionych w ramach projektu. Biblioteka czeka na indywidualne spotkania z dziećmi i ich rodzicami w każdy czwartek od godz.12.00-18.00