Wiadomości
ksiaznica.bielsko.pl

25 września w Książnicy Beskidzkiej odbyło się spotkanie poetyckie z Edwardem Czernkiem pt. : Beskidy. Ziemio beskidzka, gdy stąpam po tobie, a błękit nieba ponad moją głową…

Edward Czernek jest poetą, pochodzi z Łodygowic, jednak to niewielka Kalna skradła jego serce. To właśnie ta miejscowość jest główną bohaterką wierszy Czernka. Inspiracją dla poety jest przyroda, góry, ale przede wszystkim mieszkańcy, a Kalna jawi się niczym mityczna kraina, w której wszyscy żyją dostatnio, lubią się i szanują. Jego wiersze nie pozbawione są pewnej nostalgicznej nuty, tęsknoty za dawnym uporządkowanym wiejskim życiem, toczącym się zgodnie z rytmem wyznaczanym przez naturę.

Na spotkaniu w Książnicy Beskidzkiej, Edward Czernek odczytał swoje wiersze w lokalnej gwarze, a recytacja przeplatana była występem pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalnej. Po spotkaniu był czas na chwilę indywidualnej rozmowy z poetą, autografy i życzenia.