Error while rendering position.
W Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej wykonywane są usługi kserograficzne dla czytelników w zakresie kopiowania fragmentów egzemplarzy utworów opublikowanych, nie przekraczających jednego arkusza wydawniczego /16 stron A 4/:
  • materiałów bibliotecznych,
  • aktów normatywnych lub ich urzędowych projektów,
  • urzędowych dokumentów, materiałów, znaków i symboli,
  • opublikowanych opisów patentowych lub ochronnych,
  • prostych informacji prasowych
1. Usługi kserograficzne, digitalizacja i wydruki komputerowe w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej są wykonywane odpłatnie tylko z materiałów bibliotecznych Książnicy.

2. Odpłatność za usługi kserograficzne wynosi:

skopiowanie tekstu:
1 strona arkusza A4
0,12 zł
dwustronnie
0,24 zł
1 strona arkusza A4 kolor
1,47 zł
1 strona arkusza A3
0,18 zł
dwustronnie
0,36 zł
1 strona arkusza A3 kolor
2,94 zł

3. Wykonywanie wydruku komputerowego na drukarce laserowej:
1 strona arkusza A4, tekst
0,35 zł
1 strona arkusza A4, reprodukcja
1,25 zł
4. Opłata za skopiowanie (wyłącznie w całości) do celów edukacyjnych zdigitalizowanych zbiorów własnych Książnicy Beskidzkiej:
koszty użytego nośnika
płyta CD ROM
koszty własne Książnicy Beskidzkiej
0,12 zł , za 1 skopiowany plik;
ew. koszty przesyłki pocztowej.
5. Opłata za nośnik w przypadku zapisywania informacji z internetu :
płyta CD – R 700 SLIM LUZ
1,50 zł