Error while rendering position.
W Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej wykonywane są usługi kserograficzne dla czytelników w zakresie kopiowania fragmentów egzemplarzy utworów opublikowanych, nie przekraczających jednego arkusza wydawniczego /16 stron A 4/:
  • materiałów bibliotecznych,
  • aktów normatywnych lub ich urzędowych projektów,
  • urzędowych dokumentów, materiałów, znaków i symboli,
  • opublikowanych opisów patentowych lub ochronnych,
  • prostych informacji prasowych

OPŁATY 

1. Duplkat Kart bibilotecznej: 5zł

2. Przetrzymanie materiałów bibliotecznych:

- książki, nuty, audiobooki: 1zł(za tydzień) za konto,
- filmy i płyty CD: 1zł(za dzień) za konto.

3. Opłata pocztowa: wg aktualnej taryfy.

4. Opłata za zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych*

-cena inwentarzowa, nie mniej jednak niż:

książki - 21zł,
audiobook - 18 zł,
płytaCD(nagrania muzyczne) - 34zł,
płyta DVD - 29zł,
nuty - 18zł,

*(kwota odszkodowania za zniszczony lub zaginiony egzeplarz jest ustalana na bierzący rok kalendarzowy na podstawie średniej ceny zakupu za rok poprzedni i podawana jest do wiadomości aneksem do zarządzenia Dyrektora Ksiażnicy Beskidzkiej)

USŁUGI KSERO GRAFICZNE, DIGITALIZACJA I WYDRUKI KOMPUTEROWE

1. Kopiowanie tekstu:

- 1 strona arkusza A4 - 0.12zł,
- dwustronnie - 0.24zł,
- 1 strona arkusza A4 kolor - 1.47zł,
- 1 strona arkusza A3 - 0.18zł,
- dwustronnie - 0.36zł,
- 1 strona arkusza A3 kolor - 2.94zł.

2. Wykonywani ewydruku komputerowego na drukarce laserowej:

- 1 strona arkusza A4 tekst - 0.35zł,
- 1 strona arkusza A4 reprodukcja - 1.25zł.

3. Kopiowanie zdigitalizowanych zbiorów własnych Książnicy Beskidzkiej
(wyłącznie w całości, do celów edukacyjnych):

-koszty użytego nośnika (płyta CD ROM),
-koszty własne Książnicy Beskidzkiej 0.12zł za 1 skopiowany plik,
-ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
wszystkie ceny są bez VATU, którego Książnica Beskidzka od 1.06.2018 r. nie nalicza.