Lekcje biblioteczne
ksiaznica.bielsko.pl

Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczno-bibliograficzne przeznaczone dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, przygotowane w oparciu o zbiory Książnicy Beskidzkiej. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną.
Proponowane tematy zajęć:

• Poznajemy Książnicę Beskidzką
Metoda booktalking, czyli gawęda o najciekawszych, archiwalnych i współczesnych zbiorach biblioteki z różnych dziedzin wiedzy. Omówienie pojęć: biblioteka, bibliografia, katalog, informacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, dokumenty życia społecznego.
Uzupełnienie lekcji stanowi prezentacja różnorodnych zbiorów biblioteki, regionalnych baz danych i interesujących stron internetowych. Dodatkowo praktyczne zajęcia z katalogiem i zwiedzanie Książnicy Beskidzkiej.

Stopień trudności zajęć dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej.
Czas trwania zajęć: 60-90 min
Prowadzenie: pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych (w. 231, 266); od klas IV szkół podstawowych, Działu Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych (w. 234), Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci (w. 246)

Działu Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych (w. 231, 266)
Rezerwacja terminów lekcji bibliotecznych pod numerem telefonu 33 822 82 21 w. 231, w. 234, w. 246, w. 266.

• Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach w bibliotece

Oprowadzanie uczniów po agendach Książnicy Beskidzkiej, nabycie umiejętności korzystania z katalogu biblioteki poprzez praktyczne ćwiczenia.

Zajęcia edukacyjne skierowane są uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60 min
prowadzenie: pracownicy Informatorium (w. 266)

• Opis bibliograficzny i jego zastosowanie w bibliografii załącznikowej
• Warsztat informacyjny biblioteki na przykładzie Książnicy Beskidzkiej
• Internet jako źródło informacji

Nabycie przez uczniów umiejętności sporządzenia opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej. Uczeń potrafi określić, jakie informacje znajdzie w katalogach, bibliografiach, w wydawnictwach informacyjnych, słownikach, encyklopediach dostępnych w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym oraz w Czytelni Ogólnej i w bazach komputerowych. Potrafi korzystać z „Przewodnika Bibliograficznego” oraz z „Bibliografii Zawartości Czasopism”. Wie, jakie są możliwości wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Jagiellońskiej. Zdobywa umiejętność wyszukiwania informacji o dokumentach w komputerowej bazie Książnicy Beskidzkiej.

Zajęcia edukacyjne skierowane są uczniów szkół średnich.
Czas trwania zajęć: 60-90 min
prowadzenie: pracownicy Informatorium (w. 266)

• Historia rękopisów
Co nam dało średniowiecze? Niektórzy sądzą, że niewiele. Przekonaj się, że było inaczej. Zapraszamy na lekcję, podczas której odkrywać będziemy historie rękopisów, poczynając od średniowiecznych a kończąc na... Czy historia rękopisów ma swój koniec? I czy rękopisy, to tylko średniowieczne kodeksy? Jak zmieniała się ich forma i funkcje? Świat rękopisów zaprasza, poznaj go razem z nami. Zapraszamy.

Zajęcia edukacyjne skierowane są do uczniów gimnazjum i liceum.
Czas trwania zajęć: 60 min
Prowadzenie: Agnieszka Goliasz (33 822 82 21 w. 266)

Istnieje możliwość łączenia tematów po wcześniejszym uzgodnieniu tematu i terminu.

Rezerwacja terminów lekcji bibliotecznych pod numerem telefonu 33 822 82 21 w. 231, w. 234, w. 246, w. 266

Aktualne tematy rocznicowe

Rok Ireny Sendlerowej
„Anioł czasów Zagłady”– wspomnienie o Irenie Sendlerowej
Bohaterką lekcji bibliotecznej jest Irena Sendlerowa– Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, osoba o niezwykłej biografii. Dziełem jej życia było uratowanie w czasie Zagłady 2500 żydowskich dzieci i ocalenie wielu dorosłych. Działała z niezwykłą determinacją, odwagą i poświęceniem na terenie warszawskiego getta i poza jego murami. Nazywana „Matką dzieci Holocaustu” – robiła to, co nakazywał jej głos sumienia. Prezentacja przybliży słuchaczom postać Ireny Sendlerowej. Uczniowie poznają tradycje rodzinnego domu i dzieciństwo Ireny, lata młodości, pierwszą pracę zawodową i trudny czas wojny i okupacji. O tym, w jaki sposób Sendlerowa ratowała dzieci z warszawskiego getta uczniowie dowiedzą się ze wspomnień osób ocalonych i samej bohaterki.

Ciekawostką będzie historia czterech amerykańskich uczennic z małego miasteczka Uniontown k. Kansas City, których drogi nieoczekiwanie splotły się z losami 90-letniej Ireny Sendlerowej, dając początek kilkuletniej przyjaźni.

Uczniowie wysłuchają fragmentów wierszy i listów napisanych przez izraelskich gimnazjalistów do Ireny Sendlerowej.
Lekcja przygotowana została w związku z ogłoszeniem Roku 2018 – Rokiem Ireny Sendlerowej.

Spotkanie adresowane jest do uczniów gimnazjum i szkół średnich.
Czas trwania: 60 min
Prowadzenie: Urszula Morcinek (tel. 33 812 32 03 lub 33 822 82 21 w. 266)


Rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
„Z orłem w koronie” – czyli długa droga Polski do wolności

Według Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Historia uczy nas, jak wyciągać wnioski z błędów, a także tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dlatego tak ważne jest, aby ją znać, kultywować oraz korzystać z jej dorobku.
Lekcja opracowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przybliży uczniom drogę Polski do wolności, a także związaną z tym historię naszego regionu dotyczącą Śląska Cieszyńskiego.
W trakcie zajęć uczniowie przypomną sobie symbole narodowe i ich znaczenie, ułożą puzzle patriotyczne i sprawdzą swoją wiedzę z zakresu niepodległości i historii Polski. Przekonają się, że nauka historii wcale nie musi być nudna!

Zajęcia edukacyjne skierowane są do uczniów gimnazjum i szkół średnich
Czas trwania: 60 min
Prowadzenie: Kinga Podsiadło (tel. 33 822 82 21 w. 231)

Henryk Sienkiewicz „ku pokrzepieniu serc”

Zachęcamy do bliższego poznania wybitnego i znaczącego dla Polaków pisarza – Henryka Sienkiewicza. Jego oczyma spojrzymy na obraz ówczesnej rzeczywistości, jako utraconego raju przeszłości, oraz przyjrzymy się, czym może być siła literackiej fikcji. Rozwiążemy krzyżówkę na bazie ciekawostek biograficznych lub przypomnimy sobie kluczowe sceny powieści historycznych, układając je w chronologicznym ciągu. Dowiemy się też, ile słów liczy najdłuższe zdanie, które zdołał wymyślić Sienkiewicz.

Zajęcia edukacyjne skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół.
Czas trwania: 60 min
Prowadzenie: Beata Kania (tel. 33 822 82 21 w. 231)

Dział Zbiorów Specjalnych
Zapraszamy na lekcje biblioteczne poświęcone historii książki oraz zapisu audiowizualnego. Zajęcia prowadzone są w formie opowieści lub wykładu, zależnie od grupy, połączonej z prezentacją pozycji będących w dyspozycji Działu. Spotkanie przebiega w trzech etapach:

- prezentacja specyfiki Działu czyli co można u nas wypożyczyć? - nuty, filmy na DVD, muzyka na CD, audiobooki
- opowieść o starodrukach czyli co to są starodruki a co inkunabuły a od kiedy zaczyna się książka współczesna? - prezentacja wybranych kilkusetletnich pozycji, np. Owidiusz "Metamorfozy", Wenecja 1527
- opowieść o historii zapisu audiowizualnego czyli od płyty gramofonowej do DVD.

Zajęcia trwają od 60 do 90 minut i są przeznaczone dla szkół podstawowych od kl.IV, gimnazjów oraz szkół średnich. Zajęcia odbywają się w siedzibie Działu Zbiorów Specjalnych na ul. Podcienie 9 w Bielsku-Białej, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 33 812-44-70.