Kalendarz wydarzeń

wystawa towarzyszy XXIV Tygodniowi Kultury chrześcijańskiej
03.10.2019 r. – 31.10.2019 r. - Święci Męczennicy Koszyccy i ich życie wpisane w dzieje Polski, Czech i Słowacji;wystawa towarzyszy XXIV Tygodniowi Kultury chrześcijańskiej
Miejsce GALERIA KSIĄŻNICY, JULIUSZA SŁOWACKIEGO 17A